BEVIS PÅ DITT FÖRETAGS TILLFÖRLITLIGHET

Ansvarscertifikatet som EU Certification beviljar är ett erkännande som beviljas företag och som hjälper kunderna att försäkra sig om att företaget har skött sina myndighetsförpliktelser på verderbörligt sätt.

EU Certification Company

Internationell aktör

EU Certification är verksamt i samtliga europeiska länder och samlar in lagar och förordningar som iakttas i de olika länderna som en del av sin certifieringsprocess. Med hjälp av en enhetlig certifiering anges huruvida lagstiftningskriterierna uppfylls i respektive land.  

Kontroll av uppgifter om företaget

Företag som har beviljats ett ansvarscertifikat får en individualiserad identifikation som de kan använda i sin marknadsföring, såsom på företagets webbplats. Med hjälp av identifikationen kan kunden när som helst kontrollera grunduppgifterna om företaget och huruvida certifikatet gäller i tjänsten EU Certification Online.

EU Certification upprätthåller företagsuppgifter i sitt datasystem och kontrollerar dem regelbundet i olika myndighetsregister. Om det upptäcks något att påpeka i företagets verksamhet, skickar EU Certification först ett meddelande om detta till företagets representant för att felet kan åtgärdas, och när tidsfristen går ut återkallas företagets positiva klassificering i EU-certifieringen.

Kontrollera företagets soliditet

Det är lätt kontrollera uppgifterna om önskat företag och dess soliditet med hjälp av FO-numret