BEVIS PÅ DITT FÖRETAGS TILLFÖRLITLIGHET

Ansvarscertifikatet som EU Certification beviljar är ett erkännande som beviljas företag och som hjälper kunderna att försäkra sig om att företaget har skött sina myndighetsförpliktelser på verderbörligt sätt.

Certifikat

Ansvarscertifikatet som EU Certification beviljar är ett erkännande som beviljas företag och som hjälper kunderna att försäkra sig om att företaget har skött sina myndighetsförpliktelser på vederbörligt sätt.

Ett företag som beviljats ett ansvarscertifikat har skött de lagstadgade myndighetsanmälningarna och anknytande betalningar i tid och har ett gällande företagsnummer.

Modell:

Förstärker företagets offentlighetsbild

Det är ofta en svår och tidsödande uppgift för kunden att ta reda på företagets bakgrund när han eller hon fattar sitt köpbeslut. Företag vars verksamhet har certifierats av en oberoende, utomstående aktör ter sig för sina kunder och samarbetspartner som ansvarsfulla aktörer med vilka det är tryggt att ingå även långsiktigare samarbetsförhållanden.

Samhällsansvar

Ett företag som beviljats ett ansvarscertifikat blir dessutom positivt stämplat som en samhällelig ansvarstagare och förstärker företagets good will-värde för dess samtliga intressentgrupper.

Årsavtal

Certifikat som beviljas företag gäller alltid i 12 månader från det att certifikatet beviljats under den förutsättning att man i de regelbundra kontrollerna inte upptäcker något som påverkar klassificeringen.

Banner

Företaget kan lägga till en banner med information om det beviljade certifikatet och året då det beviljades på sin webbplats.

Modell:

Kontrollera företagets soliditet

Det är lätt kontrollera uppgifterna om önskat företag och dess soliditet med hjälp av FO-numret