BEVIS PÅ DITT FÖRETAGS TILLFÖRLITLIGHET

Ansvarscertifikatet som EU Certification beviljar är ett erkännande som beviljas företag och som hjälper kunderna att försäkra sig om att företaget har skött sina myndighetsförpliktelser på verderbörligt sätt.

Internationell aktör

EU Certification är verksamt inom hela Europa och samlar in förordningarna i de olika ländernas lagstiftning som en del av sin certifieringsprocess. Med hjälp av enhetlig certifiering anges huruvida lagstiftningskriterierna uppfylls i respektive land.

Förstärker offentlighetsbilden

Företag vars verksamhet har certifierats av en oberoende, utomstående aktör ter sig för sina kunder och samarbetspartner som ansvarsfulla aktörer med vilka det är tryggt att ingå även långsiktigare samarbetsförhållanden.

Kontrollera företagets soliditet

Det är lätt kontrollera uppgifterna om önskat företag och dess soliditet med hjälp av FO-numret