UZŅĒMUMA APLIECINĀJUMS UZTICAMĪBA

ES sertifikācijas piešķirtais atbildības sertifikāts ir uzņēmumam piešķirts apliecinājums, uz kura pamata uzņēmuma klienti var pārliecināties, ka uzņēmums ir pienācīgi ievērojis ar likumu noteiktās saistības.

Pieteikums

Lûdzu, aizpildiet zemâk redzamo pieteikumu un mçs to tuvâkajâ laikâ apstrâdâsim.

Pamatinformācija* Obligātā informācija
Adreses informācija
Pielikumi
Kontaktinformācija
Captcha *
Pārbaudīt uzņēmuma kredītinformāciju

Varat vienkārši pārbaudīt uzņēmuma datus un kredītinformāciju, izmantojot uzņēmuma ID