UZŅĒMUMA APLIECINĀJUMS UZTICAMĪBA

ES sertifikācijas piešķirtais atbildības sertifikāts ir uzņēmumam piešķirts apliecinājums, uz kura pamata uzņēmuma klienti var pārliecināties, ka uzņēmums ir pienācīgi ievērojis ar likumu noteiktās saistības.

Darbojas starptautiski

ES sertifikācija darbojas visā Eiropas teritorijā, dažādās valstīs sertifikācijas procesā iekļaujot regulācijas noteikumus. Visās valstīs tiek izmantota vienota sertifikācija, tiek ievēroti nepieciešamie regulācijas kritēriji.

Apstiprināt parādīto attēlu

Uzņēmums, kura darbība ir sertificēta ārēja, neatkarīga, atbildīga puse, kas ir iepazinusies ar klientiem un sadarbības partneriem, ar kuriem kopā tiek veidota arī drošas ilgtermiņa sadarbības attiecības.

Pārbaudīt uzņēmuma kredītinformāciju

Varat vienkārši pārbaudīt uzņēmuma datus un kredītinformāciju, izmantojot uzņēmuma ID