TODISTUS YRITYKSESI LUOTETTAVUUDESTA

EU Certificationin myöntämä vastuullisuussertifikaatti on yritykselle myönnettävä tunnustus, josta yrityksen asiakkaat voivat varmistua yrityksen hoitaneen viranomaisvelvoitteensa asianmukaisella tavalla.

EU Certification Company

Kansainvälinen toimija

EU Certification toimii kaikissa Euroopan maissa kooten eri maissa noudatettavat lait ja asetukset osaksi sertifiointiprosessiaan. Yhdenmukaisella serfioinnilla ilmaistaan kussakin maassa vaadittavien lainsäädännöllisten kriteerien täyttyminen. 

Yrityksen tietojen tarkastaminen

Yrityksille, joille vastuullisuussetifikaatti on myönnetty, toimitetaan yksilöity tunniste, jota yritys voi käyttää omassa markkinoinnissaan, kuten yrityksensä kotisivuilla. Tämän tunnisteen avulla asiakas voi tarkastaa yrityksen perustiedot ja sertifikaatin voimassaolon EU Certification Online –palvelusta milloin tahansa.

EU Certification ylläpitää yritysten tietoja tietojärjestelmässään ja tarkistaa niitä säännöllisesti eri viranomaisten rekistereistä. Mikäli yrityksen toiminnassa havaitaan jotain huomautettavaa, EU Certification lähettää aiheesta tiedotteen ensin yrityksen edustajalle virheen korjaamista varten ja määräajan umpeutuessa peruu yrityksen positiivisen luokituksen EU sertifioinnissa.

Tarkista yrityksen luottokelpoisuus

Voit tarkistaa haluamasi yrityksen tiedot ja luottokelpoisuuden helposti y-tunnuksen avulla