TÕESTUS ETTEVÕTTE USALDUSVÄÄRSUSEST

EU Certificationi poolt väljastatud vastutussertifikaat on ettevõttele väljastatud tunnustus, mille alusel võivad ettevõtte kliendid olla veendunud, et ettevõte on täitnud regulatiivsed kohustused asjakohasel viisil.

EU Certification Company

Rahvusvaheline ettevõte

EU Certification tegutseb kõikides Euroopa riikides, kogudes eri riikide seadusandlikud regulatsioonid sertifitseerimisprotsessi osaks. Ühise sertifitseerimisega näidatakse kõikide riikide seadusandlike regulatsioonide täitmist.

Ettevõtte kohta käiva info kontrollimine

Ettevõte, millele on väljastatud vastutussertifikaat, saadetakse kordumatu tunnus, mida ettevõte võib kasutada enda turunduses, näiteks kodulehel. Selle tunnuse abil saab klient kontrollida ettevõtte põhiandmeid ja sertifikaadi kehtivust EU Certification Online -teenusest igal ajal.

EU Certification hoiab ettevõtete andmeid teabesüsteemis ja kontrollib neid regulaarselt üle erinevatest ametlikest registritest. Kui ettevõte tegevuses märgatakse ebakõlasid saadab EU Certification antud teemal ettevõtte esindajale teate vea parandamiseks ja tähtaja möödumisel tühistab ettevõtte positiivse klassifikatsiooni.

Kontrollige ettevõtte krediidireitingut

Võite kontrollida ettevõtte kohta käivat infot ja krediidireitingut kasutades ettevõtte registreerimisnumbrit